Centrum sociálnych služieb obce Papradno

je organizácia – sociálne zariadenie poskytujúce sociálne služby svojim klientom. Je zariadením s celoročným pobytom pre občanov v dôchodkovom veku a pre zdravotne ťažko postihnutých občanov.  Svoje služby poskytuje v zariadení pre seniorov (ZpS) a špecializovanom zariadení (ŠZ).

 

Nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. Robme malé veci s veľkou láskou.

(Bl. Matka Terezia)


 

Zriaďovateľ: Obec Papradno
Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Obce Papradno (ďalej len CSS Papradno)
Sídlo organizácie: 018 13 Papradno č. 12
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácie s právnou subjektivitou
IČO: 42378389