Aktuality

Výročná správa za rok 2022

14.07.2023

Prílohy k Výročnej správe za rok 2022

14.07.2023

Odporúčanie ohľadom návštev

24.03.2023

EON za rok 2022

27.02.2023

Oznámenie o zvýšení úhrad od 1.1.2023

22.12.2022

Oznámenie o prevádzke v kuchyni

31.10.2022

Oznámenie o povolení návštev od 03.08. 2022

02.08.2022

Oznámenie pre návštevy od 27.07.2022

26.07.2022

Výročná správa za rok 2021

13.07.2022

Prílohy k Výročnej správe za rok 2021

13.07.2022

Oznámenie od 12.07. 2022

12.07.2022

Oznámenie o povolení návštev od 18.03. 2022

17.03.2022

usmernenie rod. príslušníkov k 1.3.2022

01.03.2022

EON za rok 2021

25.02.2022

Usmernenie - Vianoce 2021

16.12.2021

zákaz návštev od 8.11.2021

08.11.2021

oznámenie pre rodinných príslušníkov 02.11.2021

02.11.2021

oznámenie pre rodinných príslušníkov 04.10.2021

02.10.2021

výročná správa za rok 2020

12.07.2021

prílohy k VS 2020

12.07.2021

ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

23.02.2021

Výročná správa za rok 2019

15.07.2020

Výročná správa za rok 2019 - prílohy

15.07.2020

Uvolňovanie opatrení v CSS Obce Papradno v súvislosti s ochorením COVID-19

10.06.2020

Krízový plán CSS

07.05.2020 Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení

ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

28.02.2020

ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

20.02.2019

Výročná správa za rok 2017

10.07.2018

Centrum sociálnych služieb obce Papradno

je organizácia – sociálne zariadenie poskytujúce sociálne služby svojim klientom. Je zariadením s celoročným pobytom pre občanov v dôchodkovom veku a pre zdravotne ťažko postihnutých občanov.  Svoje služby poskytuje v zariadení pre seniorov (ZpS) a špecializovanom zariadení (ŠZ).

 

Nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. Robme malé veci s veľkou láskou.

(Bl. Matka Terezia)


 

Zriaďovateľ: Obec Papradno
Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Obce Papradno (ďalej len CSS Papradno)
Sídlo organizácie: 018 13 Papradno č. 12
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácie s právnou subjektivitou
IČO: 42378389