Kontakt

Adresa:              Centrum sociálnych služieb Obce Papradno

018 13   Papradno  č.12

 

Telefón :            042/ 4261753

Riaditeľka:         0903262757    ( Ing. Lališová Věra )

Zdrav. úsek:       0904005007    ( Mgr. Mariňáková  Miroslava – vedúca sestra )

Sociálny úsek:   0904005005    (  Mgr. Hlinková  Zuzana  )

Ekonómka:        042/ 4261753   ( Zdurjenčíková  Stanislava)

 

E-mail:      viera.lalisova@csspapradno.sk

stanislava.zdurjencikova@csspapradno.sk

sestricky.papradno@gmail.com

zuzana.hlinkova@csspapradno.sk

 

Kde nás nájdete

Centrum sociálnych služieb Obce Papradno, 018 13 Papradno č.12  ( ďalej len CSS ) je kombinované zariadenie poskytujúce sociálne  služby svojim klientom.  Je zariadením s celoročným pobytom pre občanov v dôchodkovom veku a pre zdravotne  ťažko  postihnutých občanov  ( s duševnými chorobami a poruchami správania ).

Patrí od 01.01.2016 do zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Papradno, je jej rozpočtovou organizáciou.  Nachádza sa v regióne Považie, 16 km od Považskej Bystrice smerom na Bytču ( po starej ceste – E50 ) v podhorskej obci Papradno.

Obec Papradno je poslednou obcou papradnianskej doliny a budova CSS Obce Papradno je 100 m po pravej strane hlavnej cesty od začiatku obce.

Mapa